Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Erica Keijser
Oplossingsgerichte coaching op Texel.
 
Mijn naam is Erica Keijser. Met mijn gezin woon ik op het eiland Texel.
Na vele jaren onderwijservaring ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Ik ben mij gaan verdiepen in effectieve hulp bij sociaal-emotionele problemen en leerproblemen. Juist omdat er veel kinderen en pubers zijn die thuis of op school niet lekker meedraaien of bij wie er niet uitkomt wat erin zit. Ik raakte geboeid door MatriXcoaching en Oplossingsgericht coachen.De eenvoud en kracht van beide werkwijzen en vooral depositievebenadering bij blokkades maakt mij enthousiast.
Het is verrassend te ontdekken dat deze methodes behalve voor kinderen ook voor pubers en volwassenen veel mogelijkheden bieden.Kijken in een andere richting stimuleert, motiveert en schept snelruimte voor verandering.
 
Vanuit mijn eigen praktijk kan ik nu die positieve wegwijzer zijn voor zowel volwassenen, pubers als kinderen. Zorgen dat de ander vanuit eigen kracht verder kan. In de coachsessies is er rust en ruimte om specifieke steun te bieden en samen te zoeken wat nodig is.
Het is telkens verrassend hoe dit steuntje in de rug ontspanning, grip en vertrouwen brengt om eigen oplossingen te vinden.
 
Jezelf kunnen zijn en jezelf mogen zijn is het allerbelangrijkste.Dat zorgt voor basisbalans en veerkracht. Ik vind het bijzonder om daaraan bij te kunnen dragen.
 
De waarden die ik als coach belangrijk vind zijn: erkenning, herkenning, waardering en vertrouwen. Respect dus voor de eigenheid en eigen beleving van de persoon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opleidingen:
 
Ik ben opgeleid tot gecertificeerd:
 • MatriXcoach
 • Kindercoach 
 • NLP practitioner & coach.
 • Trainer  "Ik leer leren"
 
Daarna heb ik  als verdieping de volgende nascholingscursussen gevolgd:
 • Oplossingsgericht werken en Kids’ Skills,
 • Werken met coachmaterialen voor de kindercoach.
 • Omgaan met emoties, echtscheiding en verlies
 • Lees-leerproblemen. ( Ozo lezen )
 • Bal-a-vis-x
 
Steeds blijf ik op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mijn gereedschapskist als coach verder aan te vullen en mijn deskundigheid te vergroten. Hiervoor volg ik regelmatig supervisiedagen en nieuwe cursussen.
 
Ervaring
 • 26 jaar ervaring als leerkracht in het Basisonderwijs, vooral in het Ervaringsgericht Onderwijs (werken vanuit de belangstelling en behoefte van kinderen)
 • Invalkracht bij een Kinderdagverblijf/Buitenschoolse Opvang
 • Leerkracht op een Centrum voor Dagbehandeling.  (onderwijs & jeugdhulpverlening voor jonge leerlingen met extra zorgvragen rond ontwikkeling of opvoeding)