Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Twister coaching │Texelcoach │Erica Keijser│Oplosingsgericht│Texel
De blik wordt bij oplossingsgericht coachen altijd gericht op samenwerken.
Het is een ontdekkingstocht waarin we samen uitzoeken hoe het kind of de volwassene het probleem NU beleeft, wat hij of zij wil aanpakken en wat daarvoor nodig is. De insteek is een begeleidende, ondersteunende aanpak.
De eigen beleving is dus altijd uitgangspunt. Dat is de kracht van oplossingsgerichte coaching.
 
Oplossingsgerichte coaching gaat uit van een positieve benadering bij blokkades.
We ontdekken via de coaching welke verandering mogelijk is.
Is het een belemmering (oplosbaar) dan kijken we wat het oplost.
Is het een beperking (onoplosbaar) dan onderzoeken we hoe je er op een andere manier mee om kunt gaan.
 
We kijken stap voor stap en toekomstgericht:
  • Hoe de situatie nu ervaren wordt
  • Wat het gewenste doel is
  • Wat en waar het wel werkt
  • Wat nodig is om de verandering te bereiken
  • Wat al helpt in de goede richting
 
De eigen mogelijkheden en kwaliteiten en eerdere positieve ervaringen zijn daarbij belangrijke hulpbronnen.
Dit stimuleert en motiveert om op eigen wijze oplossingen te bereiken.
Twister coaching │Texelcoach │Erica Keijser│Texel