Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Texel│Gecertificeerd MatriXcoach│Erica keijser │Twister coaching │Texelcoach
MatriXcoach │Twister coaching │Texelcoach │Erica Keijser
De MatriXmethode is een korte effectieve en oplossingsgerichte methode waarmee direct de kern van een probleem of blokkade wordt opgespoord.
De inhoud van het probleem hoeft de matriXcoach niet te kennen. Dat geeft een lekker veilig gevoel. MatriXcoaching is een methode die ontwikkeld is door Ingrid Stoop en raakvlakken heeft met NLP.
MatriXcoaching focust op de eigen beleving en de eigen interne strategie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrixcoaching op Texel │ Het werkt │ Twister Coaching │ Texelcoach
Alles wat je leert en alles wat je doet en beleeft neem je op met je zintuigen
(zien, horen, voelen, denken).  Voor zowel leren als emoties heeft iedereen van jongs af aan een eigen unieke strategie ontwikkeld. Niemand vertelt je hoe je dingen in je hoofd moet onthouden. Dat doe je helemaal zelf op jouw manier.
Wanneer deze strategie goed werkt kun je soepel met informatie omgaan en dit oproepenen gebruiken als dat nodig is of gevraagd wordt. Als een onhandige strategie gebruikt wordt, ontstaan er problemen of blokkades.
 
 
De MatriXmethode richt zich op dit informatieverwerkingssysteem bij het oplossen van emotionele, mentale, leer en gedragsproblemen.Dit werkt voor volwassenen, pubers en kinderen. Je ontdekt eerst wat voor jou de kern van de blokkade is, wat jouw eigen beleving is enwat de eigen interne strategie is  (hoe jij omgaat met leerinformatie en met emoties).Doordat je zicht krijgt hoe dit werkt krijg je ook ruimte voor het creëren
van eigen oplossingen.
 
 
MatriXcoaching biedt een effectieve aanpak bij:
 
Vol hoofd opruimen
Je leert hoe je een vol hoofd op kunt ruimen, hoe je een handiger systeem kunt creëren voor het informatie opslaan. Daarnaast kun je verwijderen wat overbodig is of foute informatie is. Dat biedt rust en overzicht, er komt ruimte voor  nieuwe dingen.
 
Grip krijgen op angsten en emoties
Je leert te onderzoeken welke beelden, geluiden, gevoelens en gedachten
een rol spelen bij deze blokkade. Daarna kun je die via de MatriXmethode veranderen en vervangen door positieve vormen. Hierdoor kun je de blokkade snel en effectief oplossen of neutraliseren zodat je er geen last meer van hebt.
 
.........................VoorVoor coaching van kind 7
.........................WensWens van kind 7
.........................NaNa coaching van kind 7
.........................VolVoor coaching van kind 3
...................OpgeruimdNa coaching van kind 3
Handiger leren leren
Bij leerproblemen wordt onderzocht of de leerstof op een eigen plek en handige
manier in het hoofd wordt opgeslagen. Als dat nodig is wordt de basisinformatie
opnieuw op een handigere manier opgeslagen. Er wordt ook gekeken naar het
voorkeurssysteem voor leren. Wanneer via een ander informatiekanaal (zien, horen, voelen) leerstof wordt aangeboden wordt het vaak niet goed opgepikt.
Door het voorkeurssysteem te gebruiken wordt het leren verbeterd.
Een kind ervaart dat het op deze manier zelf grip krijgt.
 
Zo wordt leren weer leuk.
Bij problemen als dyslexie, discalculie, spellingproblemen en
automatiseringsproblemen biedt de MatriXmethode goede
resultaten. Ook bij onrust, angsten, nare ervaringen,  druk
gedrag, concentratieproblemen of bijvoorbeeld PDD-NOS,
ADHD en autisme is het goed inzetbaar.