Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Coaching│Workshop│ Twister Coaching│Texel
Kinderen│Actief│Twister coaching │Texelcoach │Erica Keijser
Persoonsgericht in plaats van probleemgericht
Vaak is er zoveel aandacht gericht op dat wat niet goed gaat, dat wat moet stoppen dat uw kind (én vaak ook de omgeving) vergeet wat er allemaal wel goed en prettig gaat.Er ontstaat een negatieve spiraal. Juist door bewust met positieve focus te richten opwat er wel goed gaat, wat al is bereikt, ervaart een kind erkenning, waardering en krijgt weer vertrouwen in zichzelf.
Van sterke kanten en kwaliteiten uitgaan motiveert en brengt op een positieve manier weer in beweging.
 
Wat je aandacht geeft groeit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faalangst |  Leerprobleem | Dyslexie
Leerproblemen | lezen│Reken│Tafels│Alfabet│Schrijven│Twister coaching │Texelcoach │Erica Keijser
Leerprobleem | Texel
Voor kindercoaching is het belangrijk te kijken naar de beleving van de situatie in het hier en nu. Dat is het vertrekpunt voor een boeiende ontdekkingstocht.
 
Vragen die we onderzoeken:
Hoe werkt de blokkade? Welke strategie gebruikt uw kind om er NU mee om te gaan?Wat wil uw kind (en u)  in de plaats van het probleem? Wat is daar voor nodig? Vaak is binnen enkele coachsessies al verandering merkbaar.

Activiteiten bij kindercoaching

Kinderen willen graag actief bezig zijn en niet alleen praten. Daarom maak ik gebruik van diverse coachactiviteiten. We kiezen daarvoor activiteiten uit die bij uw kind, bij de leeftijd en bij de hulpvraag passen. Coachactiviteiten die ik daarvoor inzet:
  • Gesprekken
  • Verhalen en metaforen
  • Creatieve activiteiten: tekenen, kleien, knutselen en dergelijke
  • Visualisaties: verbeelden, ‘voor je zien’
  • Activiteiten met coachmaterialen: stoplicht, emotiethermometer, schaalketting, vloerankers, ik ben boos werkboek, concentratiespel
  • Spelmateriaal: playmobil, dierfiguren, poppetjes
  • Spellen: kinderkwaliteitenspel, in de put-uit de put, coole kikker spel
  • Handpoppen
  • Axenroos
Met behulp van deze activiteiten kan een kind van een afstand naar de situatie kijken en spelenderwijs (in)zicht krijgen hoe het blokkeert, wat een handige oplossing kan zijn en met welke acties die oplossing bereikt kan worden.
Ouder en kind
Bij kindercoaching is het belangrijk dat ouders en kind samenwerken en samen naar de verandering toewerken.
 
Daarom nodig ik ouders altijd uit bij de coachsessies aanwezig te zijn, zodat zij ook bekend zijn met de tools die ik aanreik.
 
U ontdekt wat er in uw kind omgaat, wat er speelt, ziet wat er in de coaching gebeurt en krijgt handvatten hoe u thuis uw kind kunt ondersteunen. Na de coaching gaan jullie immers hiermee samen verder. Uw positieve steun en reactie op wat uw kind via de coaching leert, oefent en bereikt is hierbij heel belangrijk.
Bovendien geeft het voor een kind vaak een veilig gevoel als bij de coaching een ouder aanwezig is.